ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
images/rollers/paid_01.jpg
Λειτουργούν Τμήματα Διακοπών για τις εργάσιμες ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός,  καθώς και για το Καλοκαίρι. Τα Τμήματα Διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα προσφέρονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.