Θεματικές Εβδομάδες
 
 
Οι "Θεματικές Εβδομάδες" είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων μας. Κατα τη διάρκεια των "Θεματικών Εβδομάδων", οι μαθητές μας ξεφεύγουν από το τυπικό ωρολόγιο πρόγραμμα και μελετούν για μία εδομάδα μία θεματική περιοχή, όπως αστρονομία, μαθηματικά ή ιστορία. Μέσα από συλλογικές και ατομικές εργασίες, οι μαθητές μας προσεγγίζουν τα επιμέρους θέματα, κατασκευάζοντας τεχνήματα και σύνθετες εργασίες.

Στο διπλανό μενού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάποιες από τις "Θεματικές Εβδομάδες" που έχουν ολοκληρωθεί.

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο: 2641029979
Δημοτικό: 2641024800 (fax: 2641024360)
Γυμνάσιο, Λύκειο: 2641024248

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο - Δημοτικό: balaoura1@ppschool.gr
Γυμνάσιο - Λύκειο: balaoura2@ppschool.gr