Δημοτικό
images/rollers/dimotik_01.jpg
 
 
Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε τάξη, αποτέλεσμα πολύχρονης πείρας και συστηματικής δουλειάς. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα υποστηρίζονται από βιβλιοτετράδια και ενδοσχολικές εκδόσεις των Εκπαιδευτηρίων ,  και από νέες τεχνολογίες.

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο: 2641029979
Δημοτικό: 2641024800 (fax: 2641024360)
Γυμνάσιο, Λύκειο: 2641024248

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο - Δημοτικό: balaoura1@ppschool.gr
Γυμνάσιο - Λύκειο: balaoura2@ppschool.gr