Νηπιαγωγείο
images/rollers/nipia_01.jpg
Προσφέρουμε στα παιδιά επιλογές, τους δίνουμε ευκαιρίες να αναπτύξουν ιδέες, να διατυπώσουν υποθέσεις, να προτείνουν, να ρωτήσουν, να συμβάλουν στη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων και του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται το πρόγραμμα τους