ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣ
images/rollers/paid_01.jpg
     Οι παροχές μας που δεν επιβαρύνουν τους γονείς :
 το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου
■ το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου
■ όλα τα υλικά χειροτεχνίας και κατασκευών
■ η γραφική ύλη
■ οι φάκελοι με τις εργασίες κάθε μαθητή
■ το έντυπο υλικό του Σχολείου
■ το ειδικό μάθημα των Αγγλικών
■ το ειδικό μάθημα της Μουσικής
■ το ειδικό μάθημα της Γυμναστικής
■ η μεταφορά με σχολικό
■ το μεσημεριανό γεύμα
■ τα Τμήματα Διακοπών 
■ η ιατρική παρακολούθηση των παιδιών από παιδίατρο
■ η δημιουργική απασχόληση του Σαββάτου