Αγγλικά
images/pistopoiisi/pistopoiisi_1.png

  English – Αγγλικά

 Στα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Παναγία Προυσιώτισσα οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα  να προετοιμάζονται για την εξέταση των πτυχίων Αγγλικών, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον ώρες στο σπίτι ή σε φροντιστήρια. Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται είναι από τους πιο γνωστούς εκδοτικούς οίκους (Burlington Books, Oxford, Express Publishing, Super Course, Hellenic American Union, Cambridge).

 

Πρόγραμμα

Στην Α’  Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 3. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα Αγγλικά μέσα από το γραπτό λόγο, την ακουστική και την ανάγνωση (writing-listening-speaking skills).

Στη  Β’  Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 3. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την Junior A.

Στη  Γ’  Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 4. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την Junior B.

Στη Δ’ Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 4. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την Α’  Class.

Στην E’ Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 4. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την B’  Class.

Στην ΣΤ’ Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 4. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την C’  Class.

                 

 

Πτυχία στο Δημοτικό

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα από τη  Δ’  Δημοτικού  να συμμετέχουν σε γραπτούς διαγωνισμούς για την απόκτηση πτυχίων.

Τα τελευταία σχολικά έτη συμμετέχουμε στις εξετάσεις του Cambridge University Press για την απόκτηση των πτυχίων Starters, Movers,  Flyers.

 

Τα επίπεδα πτυχίων είναι τα εξής:

Δ’ Δημοτικού : Εξετάσεις        STARTERS (Cambridge)

 

E’ Δημοτικού : Εξετάσεις        MOVERS (Cambridge)

 

ΣΤ’ Δημοτικού: Εξετάσεις      1)FLYERS (Cambridge) ή

                                                 2) Key English Test (KET-Cambridge)

 

 

Α’ Γυμνασίου: Εξετάσεις  Pre - Lower

1) Intermediate B1 Level 2 - PTE GENERAL (Πρώην EDEXCEL) 

2)  Preliminary English Test (PET) – Cambridge

3) LRN B1 Level

4) BCCE –Hellenic American University

5) TIE B1 Level

6) ESB B1 Level

7) ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) Level B1

 

 

Β’ Γυμνασίου: Εξετάσεις Lower

1) First Certificate in English (FCE) - Cambridge

2) Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) - Michigan

3) Upper Intermediate B2 Level 3 - PTE GENERAL (Πρώην EDEXCEL) 

4) ESB Level B2 (English Speaking Board) - Europalso

5) LRN  Level B2

6) TIE Level B2

7) ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) Level B2

Γ’ ΓυμνασίουΑ’ Λυκείου : Εξετάσεις  Advanced - Proficiency

1)    Certificate of  Proficiency in English (CPE)-  Cambridge

2)    Certificate of Advance in English (CAE) - Cambridge

3)    Examination for the Certificate of  Proficiency in English (ECPE) - Michigan

4)    Advanced Level of Competency in English (ALCE)  - Hellenic American University

5)    Proficiency C2 Level 5 - GENERAL (Πρώην EDEXCEL) 

6)    ESB Levels C1+ C2 (English Speaking Board) – Europalso

7)    LRN Levels C1 + C2

8)    ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) – Επίπεδα Γ1 +Γ2

 

 

Αναλόγως με το επίπεδο κάθε μαθητή επιλέγεται και το ανάλογο πτυχίο. Όλα τα διπλώματα που δίνονται είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.