Το Σχολείο μας σε όλο τον κόσμο

S5 Flex Menu

Lorem ipsum dolor sit amet
 
 

Οι Διευθυντές της  Σχολής Saheti από το Γιοχάνεσμπουργκ στα Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» για την τελετή αδελφοποίησης των δύο σχολείων                                                                         
Αδελφοποίηση των Εκπαιδευτηρίων «Παναγία Προυσιώτισσα» με τη Σχολή Saheti στο Γιοχάνεσμπουργκ

 Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο: 2641029979
Δημοτικό: 2641024800 (fax: 2641024360)
Γυμνάσιο, Λύκειο: 2641024248

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο - Δημοτικό: balaoura1@ppschool.gr
Γυμνάσιο - Λύκειο: balaoura2@ppschool.gr