Γιορτές
images/rollers/giortiliksis/01.jpg
 
 
Η 62η Γιορτή λήξης των Εκπαιδευτηρίων μας 
Η 61η Γιορτή λήξης των Εκπαιδευτηρίων μας
(2017-2018)

Η 60η Γιορτή λήξης των Εκπαιδευτηρίων μας
 (2016-2017)

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο: 2641029979
Δημοτικό: 2641024800 (fax: 2641024360)
Γυμνάσιο, Λύκειο: 2641024248

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο - Δημοτικό: balaoura1@ppschool.gr
Γυμνάσιο - Λύκειο: balaoura2@ppschool.gr