Γυμνάσιο
images/rollers/gymnasio_01.jpg
 
 
Στο Γυμνάσιο μας, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει γερό τον κρίκο που δένει τις γνώσεις που έχει αποκομίσει στο Δημοτικό με τις απαιτήσεις που θα δημιουργηθούν στο Λύκειο.

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο: 2641029979
Δημοτικό: 2641024800 (fax: 2641024360)
Γυμνάσιο, Λύκειο: 2641024248

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο - Δημοτικό: balaoura1@ppschool.gr
Γυμνάσιο - Λύκειο: balaoura2@ppschool.gr