Παιδικός Σταθμός
images/rollers/paid_01.jpg
 
 
Η προσχολική ηλικία, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, αποτελεί την πιο  κρίσιμη και ουσιαστική περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.   Η εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση  που παρέχουμε στα παιδιά είναι κατά βάση συναισθηματική – αλλιώς συναισθηματική αγωγή  . Έρευνες απέδειξαν ότι η συναισθηματική αγωγή είναι εκείνη που μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία και ευτυχία των παιδιών, εφόσον τα βοηθάει ν’ αποκτήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και στοργής με τους άλλους, να επιλύουν προβλήματα, και να προσαρμόζονται ευκολότερα σε νέες καταστάσεις. Επιπλέον,  είναι γνωστό ότι, όσοι εφαρμόζουν τη συναισθηματική αγωγή, διαπλάθουν παιδιά, τα οποία στη συνέχεια γίνονται αυτό που ο Daniel Goleman αποκαλεί «συναισθηματικά ευφυή» άτομα. Με λίγα λόγια, αναπτύσσουν ένα είδος δείκτη νοημοσύνης,  ο οποίος τους επιτρέπει να κατανοούν καλύτερα τους ανθρώπους και τον κόσμο των συναισθημάτων, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για την ομαλή μετάβασή τους από τον Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο: 2641029979
Δημοτικό: 2641024800 (fax: 2641024360)
Γυμνάσιο, Λύκειο: 2641024248

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο - Δημοτικό: balaoura1@ppschool.gr
Γυμνάσιο - Λύκειο: balaoura2@ppschool.gr