Λύκειο
images/rollers/likio_01.jpg
 
 
Στο καταληκτικό στάδιο του Λυκείου,  οι μαθητές μας ολοκληρώνουν τις γενικές γνώσεις τους και εξειδικεύονται γνωστικά, ώστε να προετοιμαστούν επαρκώς και επιτυχώς για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο.

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο: 2641029979
Δημοτικό: 2641024800 (fax: 2641024360)
Γυμνάσιο, Λύκειο: 2641024248

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο - Δημοτικό: balaoura1@ppschool.gr
Γυμνάσιο - Λύκειο: balaoura2@ppschool.gr