Το Σχολείο μας σε όλο τον κόσμο

S5 Flex Menu

Lorem ipsum dolor sit amet
 
 
Τα Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» συμμετέχουν ως συνδεδεμένος εταίρος (associated partner) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS + KA3 “CHOICE”  της ΠΔΕΔΕ.
Είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχολείο  στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και ένα από τα τρία πανελληνίως στο Πρόγραμμα αυτό.
Μπορείτε να δείτε το Δελτίο τύπου εδώ (Δελτίο Τύπου)

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο, Λύκειο

Ευφροσύνη και Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα

Τηλ: 
26410 24800, 26410 24248, 26410 24360, 26410 29979

email: balaoura1@ppschool.gr (γονείς)
email: balaoura2@ppschool.gr (βιογραφικά)