Πρόγραμμα Μαγγελάνος
Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος ήταν Πορτογάλος θαλασσοπόρος, ο οποίος ηγήθηκε της αποστολής εκείνης, με την οποία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος περίπλους της Γης. 
Με αφορμή το ταξίδι του, τα παιδιά ταξιδεύουν από τη μια άκρη της γης στην άλλη, γνωρίζοντας τις ηπείρους, τις χώρες και τις σημαίες τους, διαφορετικούς πολιτισμούς, ήθη και έθιμα κάθε τόπου, τη γραφή και τη γλώσσα των λαών, ιστορίες από τη μυθολογία, χάρτες, διάσημους ζωγράφους και ανθρώπους του πνεύματος, μνημεία και έργα τέχνης. Μελετώντας την υδρόγειο σφαίρα, κατανοούν ότι αποτελεί αναπαράσταση της γης, ξεκινώντας από τη «γηραιότερη» ήπειρο, την Ευρώπη.