Πολιτιστικά - Περιβαλλοντικά Προγράμματα
 
 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΗΡΩΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Σχ. Έτος 2018-2019

Μια πρωτότυπη διαθεματικήβιωματική δράση του Δημοτικού μας Σχολείου , διάρκειας 6 περίπου μηνών,  με στόχο, πρωτίστως, τη γνωριμία των μαθητών μας με τους Ήρωες της αρχαίας Ατωλίας και  Ακαρνανίας. Πρόσωπα από τον Μύθο και την Ιστορία, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα πράγματα του τόπου μας,  καθένας για διαφορετικό λόγο.

Πραγματοποιήθηκαν 3 μεγάλες  εκπαιδευτικές εκδρομές, με ξενάγηση.

Α) Οινιάδες (Θέατρο και Νεώριο)

Β) Αρχαία Στράτος και Αρχαία Πάλαιρος

Γ) Πλευρώνα , Καλυδώνα, Ρωμαϊκές θέρμες

          Εκπονήθηκαν από τους  μαθητές μας 17 ομαδικές εργασίες ψηφιακής μορφής ( comic, blog, power point, movie maker, διαδραστικός χάρτης ) στο μάθημα της Πληροφορικής.

Subcategories

Εργασίες Μαθητών

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο, Λύκειο

Ευφροσύνη και Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα

Τηλ: 
26410 24800, 26410 24248, 26410 24360, 26410 29979

email: balaoura1@ppschool.gr (γονείς)
email: balaoura2@ppschool.gr (βιογραφικά)