Εισαγωγή σε Πανεπιστήμια
images/schoolinschool/university_01.jpg

Το Σχολείο έχει ιστορικό μεγάλου ποσοστού επιτυχίας και πρώτων θέσεων στις υψηλόβαθμες σχολές και τις σχολές πρώτης προτίμησης των μαθητών του Λυκείου του, αποτέλεσμα των άριστα μελετημένων και δοκιμασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το μυστικό του είναι η μεθοδικότητα, η οργάνωση και η επιμονή των εκπαιδευτικών του. Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντοτε διαθέσιμο για τους υποψήφιους φοιτητές.