Σχολείο Ξένων Γλωσσών
images/schoolinschool/lang.jpg
Στα Εκπαιδευτήριά μας διδάσκονται τα Αγγλικά ως πρώτη ξένη  γλώσσα και τα Γαλλικά ή Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Ενισχύεται η εκπαίδευση των Ξένων Γλωσσών με ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων μέσα από την πρωινή  ζώνη με τη χρήση tablets και διαδραστικών πινάκων. Τα Αγγλικά, συγκεκριμένα, ξεκινούν με 3 ώρες την εβδομάδα από την Α΄ Δημοτικού και συνεχίζονται ως το Λύκειο. Η δεύτερη ξένη γλώσσα ξεκινά να διδάσκεται από τη Δ΄ Δημοτικού και συνεχίζεται, επίσης, μέχρι το Λύκειο. Τα Προγράμματά μας είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να μπορούν οι μαθητές να αποκτήσουν τα διπλώματα του βασικού κύκλου σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο, χωρίς εξωτερική βοήθεια και ενίσχυση και χωρίς επιπλέον έξοδα και χάσιμο χρόνου. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες (Πανελλήνιος Μαραθώνιος Γαλλοφωνίας, δράσεις σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε, την Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Βρετανικό Συμβούλιο), οι μαθητές εξοικειώνονται με τη λειτουργική χρήση  γλώσσας, κι έρχονται σε  επαφή με τις κουλτούρες των αντίστοιχων χωρών, έτσι ώστε να μπορέσουν στο μέλλον να κινηθούν ή ακόμη και να ζήσουν με άνεση εκτός των συνόρων της Ελλάδας.