Σχολείο μελέτης
images/schoolinschool/studing_01.jpg
Μια επίσης αξιοσημείωτη δραστηριότητα είναι η σχολική προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη μέρα, όπου το εκπαιδευτικό προσωπικό με μεθοδικότητα και πείρα στον τομέα έχει στόχο την επαρκή καθημερινή μελέτη. Οργανώνοντας το διάβασμά του, το παιδί έχει ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και αποκτά πρακτικές μελέτης, χρήσιμες σε όλη του τη ζωή. Έτσι, όλοι οι μαθητές αποδίδουν στα σχολικά τους καθήκοντα και κερδίζουν ελεύθερο χρόνο για τις δραστηριότητές τους. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί πως όταν ο γονέας παίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού, καταργεί προσωρινά τον δικό του ουσιαστικό ρόλο, καταναλώνει χρόνο και ενέργεια, που θα μπορούσαν να αφιερωθούν στην ανάπτυξη της σχέσης γονέας-παιδί, οπότε η σχέση αυτή δεν καλλιεργείται κάποιες φορές. Εκπαιδευτικοί επιμελούνται  καθημερινά το διάβασμα όλων των σχολικών μαθημάτων, ενώ η παρουσία μεσημεριανού γεύματος στην τραπεζαρία των Εκπαιδευτηρίων ολοκληρώνει ένα άρτια σχεδιασμένο σχολικό πρόγραμμα.