Φιλοσοφία
 
 
Τα  Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια  «Παναγία Προυσιώτισσα»  βρίσκονται στο Αγρίνιο για 62 χρόνια .
Ένα σχολείο που αποτελεί πρόκληση για τους μαθητές, που τους υποστηρίζει και είναι συνδεδεμένο με την ποιότητα σε όλες τις διαδικασίες του.
Το σχολείο αυτό στην προσπάθειά του για την καλύτερη ανάπτυξη της μαθησιακής και κοινωνικής εξέλιξης, αλλά και της φυσικής και συναισθηματικής υγείας των μαθητών, έχει ξεκαθαρίσει την Αποστολή του , το Όραμά του και τις Αξίες του.
Αποστολή :
• Να έχει στην πρώτη θέση τους  μαθητές.
• Να αυξήσει τις επιδόσεις όλων των μαθητών του.
• Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, έτσι ώστε να αυξάνεται η επίδοση των μαθητών.
• Να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση των μαθητών του.
Όραμα :
• Όλοι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους.
• Ένα αναλυτικό πρόγραμμα ευρύ , ισορροπημένο και διαφοροποιημένο.
• Η δημιουργία ενός πολιτισμένου ιδρύματος.
Αξίες :
• Η ενθάρρυνση της φιλομάθειας.
• Η σκληρή δουλειά.
• Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας των άλλων, καθώς και η διακριτικότητα σε όλες τις πράξεις που επηρεάζουν τους άλλους.
• Η ανάληψη προσωπικής ευθύνης από τον καθένα για τις πράξεις του.
• Η αυτοπειθαρχία

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο, Λύκειο

Ευφροσύνη και Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα

Τηλ: 
26410 24800, 26410 24248, 26410 24360, 26410 29979

email: balaoura1@ppschool.gr (γονείς)
email: balaoura2@ppschool.gr (βιογραφικά)