Διαδικτυακό Σχολείο
Τα Εκπαιδευτήρια "Παναγία Προυσιώτισσα", σεβόμενα την ΚΥΑ  των  Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, ανέστειλαν την κανονική τους λειτουργία από τις 11 Μαρτίου. 

Παρόλα αυτά, μόλις 4 ημέρες μετά, με την αξιοσημείωτη συμβολή των εκπαιδευτικών τους  και την άψογη συνεργασία των γονέων και μαθητών τους, τα  Εκπαιδευτήρια "Παναγία Προυσιώτισσα" επαναλειτούργησαν ψηφιακά πλήρως. 

Πιο συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, όλες οι τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου  λειτουργούν ψηφιακά, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων τηλεκπαίδευσης και τηλεδιδασκαλίας. 

Παράλληλα το εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου συμμετείχε σε προγράμματα ταχείας εξειδίκευσης για ψηφιακή διδασκαλία εξ αποστάσεως με σκοπό την υψηλότερη ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας.

Τα Εκπαιδευτήρια "Παναγία Προυσιώτισσα" στέκονται δίπλα στους μαθητές τους, όπως πάντα, με αγάπη και υπευθυνότητα και εγγυώνται την ομαλή πορεία του σχολικού έτους μέχρι την αποκατάσταση της κανονικότητας.

Ευφροσύνη & Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα