Φεστιβάλ Θεάτρου
Η θεατρική αγωγή θεμελιώνει το βασικό δικαίωμα των παιδιών για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, γιατί εξ ορισμού αποτελεί εναλλακτική μορφή επικοινωνίας και έκφρασης. Συμβάλλει στη διαμόρφωση ισορροπημένων ανθρώπων, καθώς καλλιεργεί με τρόπο εποικοδομητικό τις δεξιότητες και τα ταλέντα των νέων.
Μέσα από τις τεχνικές του θεάτρου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το δραματικό και θεατρικό γραμματισμό, που σκοπό έχει να προάγει τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. Με όχημα το θέατρο, οι νέοι εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, ασκούν την παρατηρητικότητα και τη μνήμη τους, μαθαίνουν τη σημασία της κίνησης του σώματος, της σπουδαιότητας της ομαδικής εργασίας και τη μεγάλη ευχαρίστηση της αποδοχής τους από ένα κοινό.
Τα Εκπαιδευτήριά μας λειτουργούν θεατρική ομάδα με την καθοδήγηση έμπειρων παιδαγωγών και διοργανώνουν κάθε χρόνο θεατρικές παραστάσεις, βασισμένες σε θεατρικά έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.