ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
images/rollers/paid_01.jpg

Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός των Εκπαιδευτηρίων «Παναγία Προυσιώτισσα» για τον Παιδικό Σταθμό περιλαμβάνει: 

Προγράμματα βασισμένα στη διαθεματικότητα, ώστε να αντιμετωπίζεται η γνώση ολιστικά και ολόπλευρα.

Προγράμματα που διακρίνονται από ευελιξία (προσαρμόζονται στις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και των παιδαγωγών).

Προγράμματα που τα χαρακτηρίζει η πολλαπλότητα  (υπάρχουν πολλοί στόχοι που μπορούν να τεθούν σε μία δραστηριότητα και πολλοί εναλλακτικοί τρόποι επίτευξής τους).

Προγράμματα με βασικό χαρακτηριστικό την υποκειμενικότητα  (το κάθε παιδί κατασκευάζει, αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί τη γνώση με τον δικό του τρόπο, γεγονός που επισημαίνει το πόσο διαφορετικό είναι το ένα παιδί από το άλλο).

Όλα τα Προγράμματα υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς, που επιμορφώνονται διά βίου στην παιδαγωγική επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες.

Εμπλουτίζονται από ενδοσχολικές εκδόσεις, φύλλα εργασιών και ποικίλο παιδαγωγικό υλικό.

•Μουσική με αρμόνιο και πιάνο μέσω τραγουδιών και μουσικών παιχνιδιών (ανίχνευσης, μίμησης, ρυθμού κ.λπ.) από εκπαιδευτικό ειδικότητας, με στόχο την έκφραση των συναισθημάτων, την ψυχική ανάταση, την καλλιέργεια της συμμετοχής σε μουσικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη της ωριμότητας και της αυτοεκτίμησης.

•Αγγλικά με flashcards-οπτικό υλικό, τραγούδια, ποιήματα, αφήγηση. Η γλωσσομάθεια ενισχύεται μέσω της συχνής επαφής με την ξένη γλώσσα, τη σωστή μεθοδολογική προσέγγιση και σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας από εκπαιδευτικό ειδικότητας.

Πολλά δρομολόγια πρωινά και μεσημεριανά, για την ακρίβεια των οποίων και την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος παρακαλούμε να τηρείται η συμφωνημένη ώρα.