ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
images/rollers/paid_01.jpg

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους πραγματοποιείται μία συνάντηση συμβουλευτικής γονέων για το κάθε τμήμα χωριστά,  με θέματα σχετικά με τα στάδια εξέλιξης των παιδιών, τη συναισθηματική αγωγή, τις διαθεματικές ενότητες που καλύπτουμε, τα βιβλία που χρησιμοποιούμε και τα ειδικά μαθήματα αγγλικών, μουσικής. 

Με τη λήξη κάθε διδακτικού τριμήνου οι γονείς ενημερώνονται και γραπτώς για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και για τις ενότητες που αναπτύχθηκαν.


Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα
οι Νηπιαγωγοί μας ενημερώνουν για κάθε μαθητή ξεχωριστά για θέματα μάθησης και αγωγής.